Van begin tot eind zorgen wij voor veiligheid

01

Beveiliging

Onze beveiligers zijn gespecialiseerd in allerlei soorten beveiliging.

Objectbeveiliging

Als men objectbeveiliging zegt kan de suggestie gewekt worden dat het letterlijk gaat om het beveiligen van een object. Dit is zeker niet het geval, er komt namelijk veel meer kijken dan alleen het beveiligen van enkel een object. Objectbeveiliging houdt namelijk in dat niet alleen jouw bedrijf tijdens en buiten de kantooruren wordt beveiligd tegen diefstal, fraude en vernieling, maar dat ook de veiligheid van de mensen die er werken of op bezoek komen wordt gewaarborgd.

Objectbeveiliging wordt heel breed ingezet in verschillende branches. Een beveiliger van Audax is intern opgeleid en getraind voor een specifieke branche die het beste bij de competenties en interesses van de medewerker. Dat betekent dat een beveiliger in een chemische fabriek alles weet van gevaarlijke stoffen, een beveiliger in een datacenter technische skills bezit, een beveiliger in de logistiek zijn of haar talen machtig is, terwijl voor een beveiliger in een ziekenhuis sterke sociale vaardigheden weer belangrijker zijn. 

De grootste kracht van objectbeveiliging is de preventieve werking die uitgaat door de aanwezigheid van een objectbeveiliger. Omdat de orde en veiligheid wordt gehandhaafd in het gebouw zal dit veilige gevoel die de medewerkers (en gasten) ervaren een positieve uitwerking hebben op de productiviteit en het ziekteverzuim binnen het bedrijf. 

Naast het beveiligen van het object kan de beveiliger meerdere taken uitvoeren zoals:

  • Gastvrij, hartelijk en correct ontvangen en te woord staan van bezoekers;
  • Uitreiken en innemen van bezoekerspassen;
  • Correcte telefoonbehandeling; snel, vriendelijk en correct doorverbinden van binnenkomende gesprekken;
  • Administratieve en/of ondersteunende werkzaamheden;
  • Plannen en noteren van afspraken en reserveringen;
  • Bespreken vergaderzalen en faciliteiten hiervoor verzorgen;
  • In- en uitgaande post verzorgen;
  • Uitgifte, bijhouden en bestellen van kantoorartikelen.

Een objectbeveiliger van Audax is een multifunctionele schakel binnen een organisatie.

Zorgbeveiliging

In het tweede kwartaal van 2022 vond 50 procent van alle werknemers in de zorg en welzijn hun werkdruk (veel) te hoog. Een half jaar eerder was dat nog 44 procent. Dat meldt het CBS aan de hand van onderzoek naar de werkdruk en arbeidstevredenheid van werknemers in zorg en welzijn. Het personeel in de zorginstellingen heeft het al zwaar onder de toenemende werkdruk, als gevolg van een steeds groter wordend eisenpakket en personeelstekorten. Daarnaast groeit ook nog eens de zorg om veiligheid.  In ziekenhuizen en zorginstellingen ontstaan steeds vaker vervelende situaties met zowel patiënten als bezoekers, die geregeld uit de hand lopen. Denk aan fysiek geweld of bedreigingen, met alle gevolgen van dien. 

Vooral op de spoedeisende hulp kunnen de onverwachtste situaties voorkomen. Onze zorgbeveiligers voorkomen calamiteiten en zorgen ervoor dat mensen in de zorginstelling zich niet druk hoeven maken over de veiligheid. De zorgbeveiligers van Audax moet empathie tonen en zich kunnen verplaatsen in de emoties van de ‘boze’ patiënt/bezoeker, maar mag de veiligheid in en om de zorginstelling niet uit het oog verliezen. Door te handelen met een proactieve, gastvrije en zorgzame houding zorgen de beveiligers voor een prettige sfeer bij de bezoekers, patiënten en personeel.

Havenbeveiliging

Audax is een echt Rotterdams bedrijf met de niet lullen, maar poetsen mentaliteit. In Rotterdam bevindt zich de grootste haven van Europa, de nummers twee en drie zijn te vinden in onze buurlanden. Onze zuiderburen huisvesten de op één na grootste haven van Europa: Antwerpen. En op de derde plek komt de haven van Hamburg, Duitsland. 

De Nederlandse havens dan ook zijn een onmisbare schakel voor onze economie. Talloze schepen varen dagelijks af en aan om vracht te laden of te lossen, met arbeiders die uit alle windstreken komen en veelal tijdelijk rondom de havens verblijven. Het enorme havengebied met zijn grote goederenstroom en diversiteit aan culturen vormt een kwetsbaar doelwit voor criminaliteit en terrorisme. 

Dagelijks werken er 180.000 mensen in de haven. Het is een internationale en dynamische omgeving met 1200 bedrijven in uiteenlopende sectoren. Dit zijn grotendeels bedrijven in de chemische industrie, aardolie-industrie, voedingsmiddelenindustrie en elektriciteitsproductie. Al deze bedrijven maken gebruik van havenbeveiligers. De havenbeveiligers worden door Audax op de effectiefste en efficiënte manier ingezet en ondersteund vanuit ons hoofdkantoor in Rotterdam. De International Ship & Port facility Security (ISPS) Code is een internationaal voorschrift dat verplicht tot maatregelen voor het beveiligen van schepen en havenvoorzieningen. Al onze havenbeveiligers zijn in het bezit van dit certificaat.

De beveiliging in de havens bestaat uit meerdere takken, naast de beveiliging van vast objecten zijn er ook schepen of kades waaraan de schepen liggen die beveiligd moeten worden. In deze maritieme sector is een grote diversiteit aan diensten die Audax kan leveren.

Winkelbeveiliging

Dagelijks vinden er in Nederland ruim 3.000 winkeldiefstallen plaats, hierdoor verliezen de winkeliers per jaar 2,6 miljard euro!! Behalve deze directe schade is er per aanhouding van een winkeldief een indirecte schade van € 181,00 per diefstal. Dit zijn de kosten voor alle werkzaamheden die samenhangen met de winkeldiefstal. 

Winkels en winkelcentrums hebben een open karakter en er is een grote hoeveelheid aan goederen die voor het grijpen liggen. Door de samenkomst van veel winkelend publiek kan een winkeldief zich makkelijk op laten gaan in de massa. Het is een ideale mix van factoren en samen met de duurder wordende samenleving is begin 2023 de winkelcriminaliteit binnen een maand met 12% is toegenomen.

Een winkeldiefstal een strafbaar feit en kan de dader door justitie worden vervolgd. Er is echter ook sprake van een zogenaamde ‘onrechtmatige daad’ en daarom mag de schade die voortkomt uit of die het gevolg is van de winkeldiefstal worden verhaald op de dader (art. 6:162 BW). Echter komen er van de 3.000 winkeldiefstallen per dag ‘slechts’ 110 aan het licht. Het is daarom van groot belang om pro-actief en preventief actie te ondernemen. Uit onderzoek is gebleken dat door iedere klant bij binnenkomst te begroeten (dat kan ook door oogcontact te maken en even te knikken) het aantal diefstalpogingen met 60% afneemt. Door het inzetten van een winkelbeveiliger gaat dit percentage zelfs verder omhoog. De voornaamste taak van een winkelsurveillant is daarom ook het uit de anonimiteit halen van een potentiële winkeldief.

De beveiligers bewaken niet alleen de eigendommen in, maar ook de omgeving van de winkel. Hangjongeren, daklozen en junks kunnen dit winkelende publiek echter afschrikken en het veilige winkelklimaat verstoren, wat negatieve gevolgen kan hebben voor de omzet. De beveiliger van Audax ons beveiligers getraind om vroegtijdig in te grijpen, te anticiperen op situaties en zo escalaties te voorkomen.

De redenen van omzetverlies zijn:

• Werknemersdiefstal 42,7% 
• Winkeldiefstal 35,6% 
• Administratief 14,1% 
• Verkopersfraude   3,7%. 
• Onbekend   3,9%

Aan de hand van de bovenstaande cijfers kan geconcludeerd worden dat winkelbeveiliging bijna onmisbaar is.

Ontvang een advies op maat

Bedankt voor je bericht!

Je bericht is verstuurd. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

We kunnen je bericht helaas niet versturen. Kun je het opnieuw proberen, of anders een e-mail versturen?

Beveiliging