Crowdmanagement

01

Beveiliging

Crowdmanagement van veiligheidsplan tot uitvoering.

Crowdmanagement

Onderzoekscijfers van het aantal evenementen in de 50 grootste steden van Nederland, laten een sterk herstel zien. Waar in 2021 in de grootste steden nog slechts 800 evenementen georganiseerd werden, gaan de cijfers over 2022 richting de 2300. Dat is nog altijd niet het recordaantal van 2019, maar wel vergelijkbaar met een pre-corona jaar als 2018. De onderzoekers van Respons die het G50 Gemeenten & Evenementen-onderzoek doen, spreken over zichtbaar herstel: "Er is in 2022 zichtbaar herstel van de evenementensector in de grote gemeenten van Nederland na de coronajaren. In 2022 zien we een herstel tot 2300 evenementen." (bron: eventbranche.nl)

Met het stijgen van het aantal evenementen en festivals in Nederland neemt ook de vraag naar goede evenementenbeveiligers toe. Audax heeft een goed trackrecord op het gebied van evenementen beveiliging en kan met trots melden dat ze de huisbeveiliger van het Olympisch Stadion in Amsterdam zijn. Naast deze prachtige evenementenlocatie verzorgt Audax de beveiliging van een grote mengelmoes aan kleine en grote events. 

Sinds het begin van de jaren 90 van de 20e eeuw heeft zich binnen de particuliere beveiliging een specialisatie, evenementenbeveiliging, ontwikkeld. Audax heeft zich gespecialiseerd in evenementenbeveiliging en zorgt ervoor dat festivals, feesten, voetbalwedstrijden en andere evenementen gemoedelijk verlopen. De werkzaamheden alsmede het specifieke soort publiek waarmee een evenementenbeveiliger te maken krijgt, is gelieerd aan het soort evenementen. 

Een evenement begint al op de weg naar de eventlocatie, de verkeersregelaars moeten zorgen voor vlotte en duidelijke instructies naar de bezoekers om files en andere ergernissen te voorkomen. Ook op het gebied van verkeersregelaars kan Audax uitkomst bieden.

Nog voordat een evenement überhaupt plaats mag vinden moet er een heel voortraject worden afgewerkt. Denk hierbij aan vergunningen, veiligheidsplannen en werkinstructies.

Veiligheidsplan

Veiligheid staat, zoals het hoort bij elk bedrijf, op de eerste plek. Het vinden van de juiste balans tussen veiligheid en productiviteit is van groot belang. Het hebben van een bedrijfsnoodplan is voor de meeste bedrijven geen wettelijke verplichting. Dit geldt wel voor de zogenaamde BRZO-bedrijven (bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken en daardoor te maken hebben met grote risico's). Wel is het voor alle bedrijven verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te hebben. Een RI&E helpt werkgevers om nieuwe en bestaande arbeidsrisico’s in kaart te brengen. Niet alleen binnen uw bedrijf of organisatie, maar ook risico’s voor de mentale en fysieke gezondheid van medewerkers die nu thuiswerken.

De Integraal Veiligheidskundigen van Audax (IVK'er) zijn breed opgeleid en hebben alle kennis in huis van onder meer crisisbeheersing, rampenbestrijding, veiligheid in de leefomgeving, informatiebeveiliging, veiligheid in bedrijven en evenementen. Veiligheidsvraagstukken worden benaderd met een bestuurlijke en bedrijfskundige blik.

Audax kan u ondersteunen met het opstellen van onder andere:

 • Veiligheidsplan:
  Hierin staat welke maatregelen er zijn/worden genomen om de openbare orde, gezondheid en veiligheid te waarborgen en hoe wanordelijkheden/ (voorzienbare) incidenten worden bestreden;
 • (Bedrijfs)Noodplan:
  Ook wel calamiteitenplan genoemd, hierbij hoort een analyse vooraf te gaan waarin grondig wordt gekeken naar alle mogelijke risico's en welke omvang die kunnen krijgen. Door die te toetsen op de huidige veiligheidssituatie wordt duidelijk wat de knelpunten zijn voor de rampenbestrijding:
 • Werkinstructies:
  De medewerkers op locatie moeten voorzien worden van duidelijke werkinstructies die in ‘de taal’ van de uitvoerder worden geschreven. 
 • Ontruimingsplan:
  Dit is het document waarin de werkwijze is vastgelegd die gehanteerd moet worden bij een ontruiming van een locatie. 
 • Security Audits:
  Een security audit is meer dan een eenmalig onderzoek naar de getroffen beveiligingsmaatregelen en de eventueel hieruit voortvloeiende adviezen altijd zijn afgestemd op de actueelste situatie. Ook het periodiek toetsen van de daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen is onderdeel van de audits.

Ontvang een advies op maat

Bedankt voor je bericht!

Je bericht is verstuurd. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

We kunnen je bericht helaas niet versturen. Kun je het opnieuw proberen, of anders een e-mail versturen?

Crowdmanagement